Non classé

MAMADOU BARA SAMB LAHI CHANTE SEYDINA ABABACAR LAHI : Sargal Baabul Uluumi

today3 février 2022 17

Arrière-plan
share close

Sargal Baabul Uluumi

1          Baabul Uluumi
            (Raayiisul-xawmi)
            Yaakaari réew mi
            Doomi Limaamu
2          Yaw mii la Maam jur
            Ngay Jant lum for
            Jox la ko yaay mbër
            Doomi Limaamu
3          Yaw mii la xëy sol
            Leeram ya muy sol
            Mbay doy nga tektal
            Doomi Limaamu
4          Yaw mii la jàngal
            Nga xëy di jommal
            Noonam ya ñuy xul
            Doomi Limaamu
5          Yaw mii la nàndal
            Xam-xam ya teewul
            Ngay wër di yaatal
            Doomi Limaamu
6          Mbay yaa di doomam
            Mbaay yaa nirook moom
            Waat naa ni yaay moom
            Doomi Limaamu
7          Yaa jël doxin wa
            Yaa jël waxin wa
            Jël nekkinam wa
            Doomi Limaamu
8          Da ngay sa Baay piir
            Sallaaw di njàccaar
            Doy nga nu tiitar
            Doomi Limaamu
9          Ku jaaxle gis la
            Kuñ xañ mu gis la
            Kuy sàkku gis la
            Doomi Limaamu
10        Sa doom Basiiru
            Maam musta jóoru
            Mat na (safiiru)
            Doomi Limaamu
11        Sa doom Amiinu
            Moo ngii sagal nu
            Lu xew nu séenu
            Doomi Limaamu
12        Sa doom Libaas Laay
            Bégloo na ku Laay
            Ndax leer ya dul jaay
            Doomi Limaamu
13        Sa doom ji Muxtaar
            Tay raw na Jàmbaar
            Fum dal ñu naan kaar
            Doomi Limaamu
14        Sa doom ji Alsaan
           Moo jël sa Liimaan
           Doy na nu kéemaan
           Doomi Limaamu
15        Say a ki rakkam
            Ken musu leen jam
            Mbay yaa jafee xam
            Doomi Limaamu
16        Baay Baabakar Laay
            Tay tax nga kuy Laay
            Naa jaajëfee Laay
            Doomi Limaamu
17        Baay Baabakar Laay
            Saw tur du mus fay
            Yàllaay ki lay fay
            Doomi Limaamu
18        Baay Baabakar Laay
            Def naa la far waay
            Nàndal ma ay waay!
            Doomi Limaamu
19        Nàndal ma Leer ya
            Yéegal ma Péey ya
            Sedd ma Cër ya
            Doomi Limaamu
20        Ñaanal sa Baay ba
            Mu ñaan Boroom ba
            Ma doon (Habiiba)
            Doomi Limaamu
21        Neel Baay mu fal ma
            Neel Baay mu jël ma
            Ma dëkke Xidma
            Doo mi Limaamu
22        Neel Baay mu may ma
            Leeram ya wër ma
            Lum am cëral ma
            Doomi Limaamu
23        Luy tee mu baal ma
            Jël ma raxas ma
            Ak defaraat ma
            Doomi Limaamu
23        Ñim xëy di leen fal
            Luy tee mu yaatal
            ci kii ko dëgmal
            Doomi Limaamu
24        Ndax tay kudul Njool
            Newoo ci saab xol
            Ñaanal ma njéggal
            Doomi Limaamu
25        Na Yàlla yàggal
            Baay Duudu jàmmal
            Njaboot gi sottil
            Doomi Limaamu
26        Na Yàlla sëlmël
            Ci Njool mi tay ful
            Leeram ya muy sol
            Doomi Limaamu
Abidjan
03.02.2022
01 Rajab 14431

Écrit par: soodaan3

Rate it

Commentaires d’articles (0)

Laisser une réponse

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs marqués d'un * sont obligatoires


0%
Restez informé des nouvelles publications en activant les notifications...! OK Non